Блог

Избор на фотоапарат

Избор на фотоапарат

Често приятели, познати, пък и непознати ми задават този въпрос. Отговорът не може да бъде формулиран с едно изречение, затова написах тази статия. Изборът на фотоапарат е много лично решение, което няма как друг да вземе вместо теб. Което зависи от твоя начин на живот, от темперамента ти, от това какво искаш да снимаш, по какъв начин искаш да го снимаш, и не на последно място за какво ще използваш кадрите. Техническите изисквания към снимка за интернет и снимка за печат за средна страница на списание са различни. Затова реших да напиша тази статия, която надявам се, да помогне на колебаещите се в избора.

Няма универсален фотоапарат. Така както няма универсален автомобил. Различните типове и класове фотоапарати имат предимства в едно отношение и недостатъци в друго отношение. Ще се опитам да ги опиша. Смятам размера на сензора за едно от най-важните неща в камерата. И ще започна с най-ниския клас, тези с най-малките по размер матрици (сензори).