Общи условия

Въведение

Общите условия за ползване на електронна информационно-търговска система  Instaphoto.bg уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и Instaphoto.bg, респективно създателят и собственик на систематa „Хот Колор“ ЕООД, гр. София (по-долу за краткост наричан само Instaphoto.bg)

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в Instaphoto.bg или използва услугите със свободен общ достъп.

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане, и изтичане на гаранционния срок на продукта.


Права и задължения на Instaphoto.bg

Instaphoto.bg има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ бисквитки или т.нар „кукита“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират.

Instaphoto.bg предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности и достъпа до услугите. Не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции.

Instaphoto.bg има право да променя технологията и дизайна и функционалностите на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.

Instaphoto.bg има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги.

Instaphoto.bg има право да закрие или изтрие профила на произволен ПОТРЕБИТЕЛ, както и генерираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ съдържание, по своя преценка и без право на преразглеждане.

Instaphoto.bg има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, Instaphoto.bg събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.

Instaphoto.bg не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни.


Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на Instaphoto.bg в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Instaphoto.bg.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: office@instaphoto.bg

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на Хот Колор ЕООД, в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. Предоставянето на лични данни в рамките на Instaphoto.bg е необходимо за регистрация, оформяне и изпращане на поръчките, направени чрез електронния магазин на системата, попълване на гаранционните карти на продуктите, т.нт. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от Instaphoto.bg.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.


Защита на личните данни

Предоставянето на лични данни в рамките на Instaphoto.bg е необходимо за оформяне и изпращане на поръчките, попълване на гаранционните карти на продуктите, т.н. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от Instaphoto.bg.

Instaphoto.bg няма да разпространява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Р България случаи.

Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: office@instaphoto.bg

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, Instaphoto.bg може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.


Съдържание на системата и информация за продуктите

Имайте предвид, че всяка информация, софтуер или продукт, открити в Интернет, в това число в системата на Instaphoto.bg, крият потенциални рискове. Instaphoto.bg Ви обръща внимание, че е препоръчително да сте наясно с възможните рискове, преди да използвате, закупите или се доверите на информация, софтуер или продукт, открити в Интернет.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Instaphoto.bg поемат всички рискове от използването на системата. Информацията, предложена от Instaphoto.bg има за цел единствено да улесни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Никаква част от информацията не трябва да се приема като безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.

Въпреки че Instaphoto.bg полага големи усилия за осигуряването на пълна и точна информация, включително за продуктите, предлагани чрез електронния магазин, поради голямото й количество, включително такава, генерирана от потребителите на системата, е възможно допускането на неточности и липси, за последствията от което Instaphoto.bg не носи отговорност. Instaphoto.bg не гарантира по никакъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в системата. Instaphoto.bg не гарантира постоянен безпрепятствен достъп до информацията в системата.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поемат всички рискове, свързани с технически неизправности на системата, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.

Екипът на Instaphoto.bg има правото, но не и задължението, да наблюдава всички коментари, мнения и потребителски рейтинги, както и всяко друго съдържание, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата и да го премахва или модифицира, когато то нарушава действащото законодателство на територията на Република България, съдържа обиди, нецензурни изрази, представлява директна и непозволена реклама, съдържа заблуждаваща и тенденциозна информация или е ирелевантно спрямо конкретния контекст.

Отговорност за съдържанието, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата, носят неговите автори.

Право да публикуват коментари и мнения, да участват в оценяването на продуктите и да генерират друго съдържание в рамките на системата имат само регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ.

Instaphoto.bg не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които Instaphoto.bg осигурява връзка.


Интелектуална собственост

Съдържанието, предоставено от Instaphoto.bg (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, т.нт.) е собственост на Хот Колор ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение с Хот Колор ЕООД и/или авторите му, освен в случаите, когато съдържанието е изрично публикувано под условията на Криейтив Комънс договор, който позволява някое от гореописаните действия.

Instaphoto.bg не носи отговорност за нарушения на авторските и сродните им права, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на системата, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.

 

Рекламация и връщане на закупена стока
 

ПОТРЕБИТЕЛ, поръчал стока чрез Instaphoto.bg и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:

 

  • при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
  • не е спазен предварително уговореният срок за доставка;
  • доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
  • цената не съответства на първоначално оферираната;
  • при условиe, че стоката противоречи на изискванията за обща безопасност по смисъла на ЗЗП;

 

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Срокът за връщане на стоката е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на купувача.  


Гаранция

Всички продукти, предлагани чрез Instaphoto.bg са добре опаковани и защитени. Instaphoto.bg гарантира на своите клиенти професионален продукт, изработен с висококачествени материали и прецизна изработка. При откриване на производствен дефект от потребителя, дефектният продукт ще бъде поправен ако това е възможно, ще бъде изработен на ново за сметка на Instaphoto.bg или потребителят ще бъде обезщетен.

Имайте предвид, че гаранцията на продуктите не обхваща случаите, в които дефектът е причинен от външни причини (включително, но не ограничени до: удари/сътресения, излагане на външни въздействия неподходящи за конкретния продукт т.нт.) .


Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.

По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.